Tạo trò chơi phản ứng nhanh với mạch microbit
Tiếp theo những dự án micrbit, hôm nay chúng ta sẽ làm một trò chơi nhỏ bằng mạch micro:bit đó là trò chơi phản ứng nhanh, trò chơi này sẽ có hai người chơi và thi xem ai là người nhanh tay hơn. Nguyên vật liệu làm trò chơi 1 mạch microbit 1 tờ giấy… (0 comment)

Tạo trò chơi sấp ngửa bằng microbit
Chúng ta hãy cùng tạo trò chơi sấp ngửa bằng microbit nào, chỉ đơn giản với vài câu lệnh là bạn sẽ có ngay một trò chơi hết sức thú vị đó, đầu xuân mẹ hay xin lễ bằng cách lấy đồng xu để xin, bây giờ đưa mạch microbit cho mẹ xin xem thế… (0 comment)

Làm trò chơi oẳn tù tì bằng mạch microbit
Các bạn muốn chơi oẳn tù tì điện tử không nhỉ, thú vị đấy chứ nhỉ vừa học lập trình lại vừa thử nghiệm cách chơi oản tù tì mới, chúng ta cùng bắt đầu nào. Chuẩn bị: 02 bo mạch microbit + dây cab kết nối với máy tính Mách tính cài phần mềm… (0 comment)